Wrześniowy Industry Monitor: spadek ruchu lotniczego o trzy procent

Wstępne wrześniowe dane statystyczne pokazują spadek europejskiego ruchu lotniczego o 3 procent względem września roku ubiegłego. W ubiegłym miesiącu europejski ruch lotniczy zmniejszył się o 1,2 procent w porównaniu z sierpniem roku ubiegłego. EUROCONTROL zaktualizowała swoją siedmioletnią (2012 –2018) prognozę ruchów lotniczego. Jako przyczynę obniżenia prognozy podaje się: bardzo wysokie ceny ropy naftowej, słabsze perspektywy […]