Sezon 2012 w segmencie lotnictwa ogólnego – podsumowanie PAŻP

Wstępne wnioski po zakończeniu letniego sezonu 2012 przedstawione zostały w artykule zamieszczonym w portalu dlapilota.pl. Pełna analiza i podsumowanie możliwe będą na początku roku 2013, ale już teraz można uznać, że rok 2012 był dobrym rokiem dla GA, choć biorąc pod uwagę EURO spodziewaliśmy się znacznie większej aktywności GA i usług lotniczych wykonywanych małymi samolotami. […]