Powstanie Baltic FAB – wspólna inicjatywa litewskiej (VĮ “Oro navigacija”) i polskiej (PAŻP) instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Podpisanie polsko – litewskiej umowy o współpracy ANSPs w ramach Baltic FAB będzie ukoronowaniem dotychczasowej wieloletniej bardzo dobrej współpracy i pozwoli na rozpoczęcie nowego etapu prac nad wdrożeniem bałtyckiego FABu. Podpisana w dniu 19 listopada 2012 r. umowa będzie kolejnym krokiem w realizacji zmian w strukturze zarządzania FAB, przewidzianych w umowie zawartej przez ministrów właściwych […]

Spotkanie Robocze FABaltic`a PMO

Program dla utworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Balic FAB) wynika z obowiązków nałożonych na państwa członkowskie, zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej dotyczących utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z brzmieniem nowego pakietu legislacyjnego SES II definicja FAB brzmi następująco: “Funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej FAB” oznacza blok przestrzeni powietrznej bazujący na wymogach operacyjnych i ustanowiony […]