„Lotnictwo: Twoje niezawodne połączenie ze światem”

W konwencji zawarto szlachetne przesłanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezpieczeństwu powszechnemu”. Polska jest jednym z członków – założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej. Konwencja Chicagowska powołała do życia Organizację Międzynarodowego […]

„Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” – dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Celem projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” – jest zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykonanie usług w zakresie żeglugi powietrznej zgodnie ze standardami jakościowymi i bezpieczeństwa oraz pozwalającej na zwiększenie poziomu ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej przy jednoczesnym ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym. Projekt PAŻP „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, został dofinansowany […]