Nie było awarii lubelskiego zestawu radiolatarni z dalmierzem DVOR/DME

Pracownicy służb technicznych PAŻP, po przybyciu na lubelskie lotnisko, wykonali bezzwłocznie i skutecznie restart oprogramowania. Technicy PAŻP dokonali również prac konserwujących i diagnostycznych. Powiadomiony został także bezzwłocznie producent systemów celem przeprowadzenia pełnej diagnostyki oprogramowania i usunięcia ewentualnych usterek. Celem zapewnienia natychmiastowej informacji o stanie urządzeń, PAŻP ustanowiła również zdalny monitoring urządzeń. W przyszłości, gdy na […]

Nie było awarii lubelskiego zestawu radiolatarni z dalmierzem DVOR/DME

Pracownicy służb technicznych PAŻP, po przybyciu na lubelskie lotnisko, wykonali bezzwłocznie i skutecznie restart oprogramowania. Technicy PAŻP dokonali również prac konserwujących i diagnostycznych. Powiadomiony został także bezzwłocznie producent systemów celem przeprowadzenia pełnej diagnostyki oprogramowania i usunięcia ewentualnych usterek. Celem zapewnienia natychmiastowej informacji o stanie urządzeń, PAŻP ustanowiła również zdalny monitoring urządzeń. W przyszłości, gdy na […]