Współpraca PAŻP i AON w obszarze żeglugi powietrznej

Pod treścią dokumentu podpis złożyli rektor-komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek i prezes PAŻP dr Krzysztof Banaszek. Porozumienie określa relacje obu instytucji w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz szeroko rozumianego wspierania i propagowania edukacji z zakresu żeglugi powietrznej. Szczegółowo współpraca obejmować będzie m.in. wspólne badania w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną, powoływanie wspólnych zespołów […]