Zgłoszenie pokazów z użyciem sztucznych ogni / innych źródeł światła w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej (rozpatrywane będą wyłącznie czytelnie wypełnione zgłoszenia – DRUKOWANE LITERY!)   Od: Dane Zgłaszającego (Organizator) (wypełnia zgłaszający)   Imię Nazwisko   Do POLSKA  AGENCJA  ŻEGLUGI  POWIETRZNEJ Ośrodek Planowania Strategicznego (OPS) Faks (22) 574 57 69, Tel.(22) 574 57 23-25 […]

Zmiana na stanowisku Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Magdalena Jaworska specjalizuje się w planowaniu i realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, kierowaniu instytucjami zarządzającymi i wydatkującymi środki unijne i budżetowe, zarządzaniu zmianą. Od września 2014 roku pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Finansowo-Administracyjnych. W latach 2008-2014 jako zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała za realizację największego w historii programu budowy […]