Wzmocnienie kadry kontrolerskiej

Zgodnie z opracowanym przez Agencję długoletnim planem szkoleniowym dla nowych adeptów sztuki kontrolerskiej, w tym roku zorganizujemy jeszcze dwa takie nabory. Wszyscy kandydaci przejdą kilkuetapowe postępowanie, a wybrani – specjalistyczne szkolenia, które zgodnie z nowymi zasadami będą prowadzone przy udziale i nadzorze ekspertów praktyków – wieloletnich kontrolerów ruchu lotniczego – powiedziała Prezes PAŻP Magdalena Jaworska. […]