Polsko-austriacka współpraca w obszarze bezpieczeństwa systemu kontroli ruchu lotniczego

Ustalono, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Austro Control będą współpracować w działaniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem – Safety Managment System (SMS), w tym w części dotyczącej kultury bezpieczeństwa we wszystkich jej aspektach. W najbliższej przyszłości wspólnie realizowany będzie projekt wzajemnej oceny działania SMS, mającej na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz doskonalenie SMS […]

Kontrolerzy ruchu lotniczego na lotnisku w Radomiu

Dzięki konstruktywnej współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a zarządzającym lotniskiem Radom Sadków, planowane jest zapewnienie obsady kontrolerów ruchu lotniczego na radomskim lotnisku od 17 września 2015 roku.