Dziś startuje nowy kurs dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego

Słuchacze rozpoczynający dziś kurs mają przed sobą kilkanaście miesięcy szkolenia teoretycznego i praktycznego, w trakcie którego każdy kolejny etap zdobywania wiedzy i umiejętności kończy się egzaminem. Wieloetapowe szkolenie będzie prowadzone według nowych, znacznie zmodernizowanych programów i planów szkolenia w jednostce, lepiej dostosowanych do środowiska pracy kontrolerów ruchu lotniczego (krl). Standardowy harmonogram szkolenia obejmuje: w ramach […]