Kolejny nabór dla kandydatów na KRL

Będzie to drugi nabór na kurs realizowany zgodnie z nowymi zasadami systemu szkolenia, co przyspieszy czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do około 20-22 miesięcy. Docelowo w całym 2015 roku, po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych rekrutacji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szkolić się będzie około 200 adeptów KRL. Szczegóły w zakładce Praca Zapraszamy!