Rozmowy o aktualnym stanie prac i przyszłości Bałtyckiego FAB

W spotkaniu uczestniczyli także: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Odbyło się ono w dniach 14–15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem 6 decyzji. Najważniejsze uzgodnienia dotyczyły rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym Polski i Litwy w kierunku technologii iTEC oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie […]

Rozmowy o aktualnym stanie prac i przyszłości Bałtyckiego FAB

W spotkaniu uczestniczyli także: p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska i p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Posiedzenie odbyło się w dniach 14–15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem 6 decyzji. Najważniejsze uzgodnienia dotyczyły rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym […]

Rozmowy o aktualnym stanie prac i przyszłości Bałtyckiego FAB

Odbyło się ono w dniach 14–15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem 6 decyzji. Najważniejsze uzgodnienia dotyczyły rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym Polski i Litwy w kierunku technologii iTEC oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyłączenia do tzw. grupy systemowej iTEC / iCAS. Przystąpienie do tej grupy ma zapewnić pełną synchronizację rozwoju technologicznego […]