Miliony na rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce

Aneks został podpisany w dniu 17 czerwca 2015 roku przez prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalenę Jaworską oraz dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłłę. W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinasowanych w ramach POIiŚŒ 2007-2013 dodane zostały inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające […]

Praktyki w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Program bezpłatnych praktyk studenckich kierujemy do wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Praktyki oferujemy przez cały rok w formule indywidualnej i grupowej, zarówno w głównej siedzibie PAŻP w Warszawie jak i w jednostkach terenowych w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu oraz Wrocławiu. […]