Potwierdzenie uczestnictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w grupie A6.

Podpisany dokument zastąpił zarówno List Intencyjny zawarty przed rokiem pomiędzy A6 i PAŻP, jak i całe wcześniejsze Memorandum of Cooperation grupy A6, zawarte w czerwcu 2011 roku. Memorandum z 2011 roku dotyczyło współpracy pięciu największych ANSPs i konsorcjum NORACON w zakresie realizacji projektów rozwojowych programu SESAR Joint Undertaking, kończących się w połowie 2016 roku. Podpisane […]

Oferta Konsorcjum SOFIAXL w przetargu dla EUROCONTROL

W odpowiedzi na ogłoszony przez EUROCONTROL drugi przetarg na dostawę i zapewnienie usług CS4-AFUAS Konsorcjum SOFIAXL przygotowało wspólną ofertę na realizację tego zamówienia. Oferta została wkopiowana w elektroniczny system przetargowy EUROCONTROL i zostanie formalnie złożona do końca lipca 2015 roku. Termin składania ofert, wyznaczony kilka dni temu przez EUROCONTROL, upływa 11 sierpnia 2015 roku. System […]