Bezpieczne niebo

Zasady wykonywania lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – – operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz okreśœlenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. […]