Warsztaty informacyjno-konsultacyjne użytkowników przestrzeni powietrznej

Przedstawiciele Agencji podziękowali za rekordowe zainteresowanie prowadzonymi w minionym roku konsultacjami społecznymi. Dzięki licznym opiniom użytkowników, nierzadko zawierającym cenne wskazówki dla wypracowania kompromisowych rozwiązań, wdrażane projekty mogły uwzględniać szerokie spectrum potrzeb poszczególnych stron. W trakcie warsztatów, wśród szeregu poruszonych tematów, dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący Służby Informacji Powietrznej oraz panel poświęcony planowaniu lotów przy […]