Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyróżniona na EGNOS Service Provision Workshop 2015 w Kopenhadze

W warsztatach udział wzięło ok. 180 przedstawicieli firm z branży lotniczej specjalizujących się w technologii GNSS. Obok wielu reprezentantów ANSP i NSA z Europy, Afryki, Azji i USA w EGNOS Service Provision Workshop 2015 uczestniczyli przedstawiciele m.in.: GSA, EUROCONTROL, EASA, ESSP, Komisji Europejskiej, FAA, DFS, NATS. W imieniu PAŻP wyróżnienie odebrał przewodniczący delegacji, Kierownik Działu […]