Ekspert PAŻP o wprowadzaniu polityki Just Culture. Specjalistyczne seminarium w Budapeszcie.

Dwudniowe seminarium w Budapeszcie (27-28 października br.) poświęcone było wymianie doświadczeń i omówieniu praktycznych aspektów wdrażania polityki Just Culture w instytucjach lotniczych, prezentowano m.in. rozwiązania stosowane przy wprowadzaniu polityki Just Culture w służbach ATS. Jedną z podstawowych metod ciągłej poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie jest ustawiczne analizowanie działania systemów, błędów i nieprawidłowości, i dostosowywanie systemów pod […]