Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowy samolot pomiarowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Nowoczesna Papuga wyposażona w zaawansowaną technologicznie aparaturę będzie wykonywała kontrole urządzeń i systemów nawigacyjnych (np. ILS), dozorowania (radarów), łączności lotniczej, systemów świetlnych, a także procedur lotu w polskiej przestrzeni powietrznej. Dotychczas w inspekcji lotniczej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej używane był dwa samoloty L410 Turbolet, jedna z tych maszyn jest właśnie wycofywana ze służby. Samolot Beechcraft […]

Nowa Papuga w służbie bezpieczeństwa lotniczego

Nowa Papuga wyposażona jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową. Samolot będzie wykonywał kontrole urządzeń i systemów nawigacyjnych na polskich lotniskach np. kontrolę systemów ILS, radarów, łączności lotniczej, systemów świetlnych, a także procedur lotów. Kontrola z powietrza systemów i urządzeń nawigacyjnych odbywa się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a w przypadku urządzeń mających krytyczny wpływ […]

Szukaj...