Powierzenie Panu Robertowi Bogackiemu obowiązków zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Robert Bogacki jest związany ze służbą żeglugi powietrznej od 1989 roku. Od 1992 r. posiada uprawnienia Kontrolera Ruchu Lotniczego, od 1997 posiada uprawnienia instruktora OJT umożliwiające praktyczne szkolenie kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Długoletni koordynator działań służb związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym, kierownik zmiany służb kontroli ruchu lotniczego. Supervisor zarządzania ruchem lotniczym odpowiedzialny za współpracę […]

Zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (BOZ) w Polsce

Od początku roku 2016 ARO (Air Traffic Services Reporting Office) w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotów. Niezależnie od lokalizacji Biura Odpraw Załóg, z którym nastąpi połączenie, składający plan lotu będzie mógł: – zgłosić plan lotu, – wprowadzić zmiany do już istniejącego planu, – uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz – skorzystać […]