DRONY W WAKACJE – GDZIE POLATAMY, GDZIE NIE POLATAMY…

Sprawdź, gdzie nie polatasz … Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako zarządzający przestrzenią powietrzną w Polsce, opracowała specjalną aplikację http://ai.pansa.pl/dron/, aktualizowaną co kilka godzin. To dostęp do mapy wybranych struktur przestrzeni w których, nie można latać lub jest wymagana koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających o masie nie większej niż 25 kg i wykonywanych […]

27-ego czerwca br. środowisko lotnicze spotkało się na VII Aviation Breakfast, którego tematem był projekt Centralnego Portu Lotniczego.

Wzięli w nim udział, między innymi, przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departamentu Lotnictwa MIiB, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, komisji Infrastruktury Sejmu RP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, PAŻP, Portów Lotniczych, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Polskich Kolei Państwowych, Polskich Linii Kolejowych, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego i firmy doradczej BBSG. […]