Kolejne połączenia PAŻP w europejskiej sieci AMHS.

System AMHS jest wprowadzany w miejsce sieci CIDIN (Common ICAO Data Interchange Network). Dzięki rozpowszechnieniu sieci PENS (Pan-European Network Service) jest intensywnie wdrażany pomiędzy Europejskimi ośrodkami COM-Center w ostatnich latach. W pracach wdrożeniowych aktywnie uczestniczy nasz Dział Stałej Łączności Lotniczej , dbając o to by PAŻP był połączony z każdym dostępnym COM-Center w Europie. W […]