PAŻP na Forum Lotniczym 2016

Podczas Forum organizator konferencji Zespół Doradców TOR przedstawił raport: Kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce. W raporcie w kompleksowy sposób przedstawiono sytuację i perspektywę rozwoju polskiej branży lotniczej, w tym wiele uwagi poświęcono planom i zmianom zachodzącym w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Inwestycje na poziomie ponad miliard złotych na modernizację systemów i urządzeń PAŻP w ciągu […]

ATC Global 2016

Polska posiada olbrzymie doświadczenie w pracy operacyjnej z sąsiadującymi wschodnimi agencjami ruchu lotniczego (Ukraina, Białoruś), z którymi codziennie prowadzona jest bieżąca praca operacyjna usprawniająca przepływ ruchu lotniczego ze Wschodu na Zachód. To ważne i skomplikowane zadanie, którego wyniki służą całej branży lotniczej operującej w tym rejonie świata. Razem z Ukrainą chcemy realizować projekty w ramach […]