Sprawna współpraca operacyjna

Straż Graniczna ma na wyposażeniu drony, którymi wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem wschodniej granicy Polski. Zgodnie z przepisami, wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku (BVLS) może odbywać się wyłącznie w specjalnie wydzielonych w tym celu strefach. Specyfika służby Straży Granicznej nie pozwala określić ram czasowych wykorzystania danej strefy. Były więc one zamawiane do […]