Ruszy³ nowy nabór kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego!

Termin sk³adania aplikacji up³ywa w dniu: 30 kwietnia 2016 roku. Czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do oko³o 20-22 miesiêcy. Oferujemy intensywn± naukê ciekawego zawodu, a po ukoñczonym szkoleniu, pracê w organach zarz±dzania ruchem lotniczym. Konkretne o¶rodki ruchu lotniczego, do których prowadzony jest nabór ka¿dorazowo zostan± podane w ofercie.

PAŻP w czołówce Europy z nowym połączeniem AMHS

Dział Stałej Łącznoœści Lotniczej aktywnie bierze udział we wdrażaniu AMHS w Europie, dbając o to by Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była połączona z każdym dostępnym COM-Center w Europie. W czerwcu 2016 roku zintegrowane zostało połączenie AMHS z Rygą (Łotwa) i Zagrzebiem (Chorwacja). W ostatnim miesiącu udało się zintegrować połączenie AMHS z Rzymem (Włochy). Polska Agencja […]