Wiceprezes PAŻP powołany

Powołanie nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Od lewej: dyrektor generalna MIB Małgorzata Kuźma, szef Gabinetu Politycznego Łukasz Smółka, prezes PAŻP Janusz Niedziela, wiceprezes PAŻP Paweł Młynarczyk i wiceminister Jerzy Szmit. *** Paweł Młynarczyk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz […]