Tadeusz Grocholski Zastępcą Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej

Powołanie nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Od lewej: wiceprezes PAŻP Paweł Młynarczyk, dyrektor generalna MIB Małgorzata Kuźma, wiceprezes PAŻP Tadeusz Grocholski oraz wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, fot. MiB. *** Tadeusz Grocholski – Zastępca Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej, w Agencji […]