Spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z Radą Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP)

Spotkanie, które odbyło się w przeddzień corocznych konsultacji przewoźników i polskich władz lotniczych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, poświęcone było omówieniu bieżącej współpracy PAŻP i przewoźników, w tym przygotowania operacyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do sezonu letniego. W spotkaniu wzięło udział blisko 20 przedstawicieli linii lotniczych operujących w polskiej przestrzeni powietrznej i na polskich lotniskach oraz […]