Zacieśnienie współpracy między PAŻP a Kazaeronawigacją

Rosnące wykorzystanie bezzałogowców w gospodarce dało też asumpt do podjęcia w ramach Forum konsultacji i rozmów pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kazachstańską agencją ruchu lotniczego – Kazaeronawigacją, o rozwoju lotnictwa bezzałogowego i jego bezpieczeństwie. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele kierownictwa PAŻP, z prezesem Agencji Panem Januszem Niedzielą na czele. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podzieliła […]