Frequentis ATM Users Experience Conference

Głównymi tematami konferencji były wyzwania stojące przed branżą ATM w najbliższych latach, możliwości jakie niesie ze sobą wykorzystanie najnowszych technologii w zarządzaniu ruchem lotniczym, a także szanse i zagrożenia ze strony statków bezzałogowych dla lotnictwa i infrastruktury naziemnej. Część poświęcona…

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast