Wizyta EURAMID w PAŻP

Uczestników konferencji przywitał Prezes Agencji Pan Janusz Niedziela oraz Szef SSRL SZ RP Pan płk dypl. pil. Cezary WASSER. Goście zapoznali się z zadaniami i strukturą organizacyjną PAŻP oraz zwiedzili stanowiska operacyjne realizujące zadania w zakresie koordynacji cywilnym i wojskowym ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej.

Wyższe standardy bezpieczeństwa i optymalizacja kosztów w ruchu lotniczym – podpisana umowa o dofinansowanie projektu dla PAŻP

Planowane inwestycje mają przynieść usprawnienia w trasowej części lotu i obsłudze nawigacyjnej w poszczególnych portach lotniczych. Projekt obejmuje m.in. budowę ośrodków radiokomunikacyjnych (OR), uruchomienie zestawów nadawczo-odbiorczych działających poniżej FL195 (8,33 kHZ), zakup i instalację radioodległościomierzy kolokowanych z ośrodkami radiokomunikacyjnymi (OR/DME), radioodległościomierza kolokowanego z radiolatarnią ogólnokierunkową (DVOR/DME), precyzyjnych systemów lądowania według wskazań przyrządów (ILS/DME), systemu radiolokacyjnego […]

Współpraca PAŻP i Przewoźników Lotniczych na rzecz Krajowej Strategii Zarządzania Ruchem Lotniczym

Dynamika ruchu lotniczego w Polsce wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch dekad liczba operacji lotniczych ulegnie podwojeniu do poziomu 1,5 mln lotów rocznie. Jednocześnie z prognoz wynika, że liczba pasażerów obsługiwanych przez lotniska krajowe będzie rosła w tempie 5,6 proc. i do 2030 roku osiągnie wartość 68 mln. pasażerów rocznie. Sprostanie tym wymaganiom, przy jednoczesnym […]