Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aplikacja DroneRadar uznana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Aplikacja DroneRadar, zintegrowana w PAŻP, w dużym uproszczeniu realizuje w polskiej przestrzeni powierzanej trzy podstawowe funkcje: Pierwsza, to analiza pełnej sytuacji aeronautycznej (dane z AIP Polska, planu użytkowania przestrzeni powietrznej, NOTAM) oraz ilustracja za pomocą trzech intuicyjnych światełek (zielony, żółty, czerwony) informacji o możliwości wykonania lotu w danym miejscu i czasie. Druga, to możliwość dwukierunkowej, […]

Szukaj...