Spotkanie Zarządu Bałtyckiego FAB

Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie. Zarząd odpowiedzialny jest za wypełnianie celów Bałtyckiego FABu i raportowanie do Rady. Celem spotkania było omówienie statusu realizacji wspólnych projektów koordynowanych w ramach tej inicjatywy, przygotowań do trzeciego okresu referencyjnego (2020-2024), osiągnięcia i wdrożenie Planu Skutecznego Działania Bałtyckiego FAB w 2016 roku oraz aktualny […]