Konferencja „NA WŁAŚCIWYCH TORACH. Infrastruktura Transportowa – Doświadczenia i Wyzwania”

Jubileusz był okazją do podsumowania 10 lat działalności CUPT i dokonania bilansu dotychczasowego wykorzystania unijnych środków na infrastrukturę transportową z Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (w dwóch perspektywach: 2007–14, 2014–2020), Polska Wschodnia (obecna perspektywa 2014–20) oraz Instrumentu „Łącząc Europę”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Europejskiej, […]