Spotkanie informacyjno – konsultacyjne z użytkownikami przestrzeni powietrznej

Jednym z celów spotkania było omówienie planowanych przez PAŻP w 2018r. zmian mających bezpośredni wpływ na użytkowników przestrzeni powietrznej – począwszy od propozycji zmian w strukturze przestrzeni powietrznej, przez przedstawienie planowanego do wdrożenia systemu do planowania lotów oraz publikacji nowej edycji mapy VFR. Równocześnie na spotkaniu wymieniono spostrzeżenia / uwagi oraz propozycje zmian przedstawione przez […]