Polska Agencja Żegluga Powietrznej na Światowym Kongresie ATM w Madrycie

Delegacja PAŻP, której przewodniczył Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski, podczas trwania targów spotykała się między innymi z partnerami instytucjonalnymi oraz branżowymi z sektora ATM. Przedstawiciele PAŻP uczestniczyli także w panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach aktywności InterFAB, poświęconych zagadnieniom zmienności i przewidywalności ruchu lotniczego (Volatility in ATM: Cases, Challenges, Solutions) oraz wpływu zmian klimatycznych […]

Polska Agencja Żegluga Powietrznej na Światowym Kongresie ATM w Madrycie

Delegacja PAŻP, której przewodniczył Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, Tadeusz Grocholski, podczas trwania targów spotykała się między innymi z partnerami instytucjonalnymi oraz branżowymi z sektora ATM. Przedstawiciele PAŻP uczestniczyli także w panelach dyskusyjnych, organizowanych w ramach aktywności InterFAB, poświęconych zagadnieniom zmienności i przewidywalności ruchu lotniczego (Volatility in ATM: Cases, Challenges, Solutions) oraz wpływu zmian klimatycznych […]