PAŻP na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Inżynieria Ruchu Lotniczego” 2018

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu. Konferencja zgromadziła licznych specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego, w tym także z Polskiej […]

PAŻP w systemie NewPENS

Sieć NewPENS, jako następczyni obecnie funkcjonującej sieci PENS (The Pan-European Network Service,) będzie pan-europejską siecią IP (od ang. Internet Protocol) służącą do wymiany danych operacyjnych i testowych służących systemom zarządzania europejską przestrzenią powietrzną. – Jest to finał prac, które rozpoczęły się na początku 2016 roku, kiedy Eurocontrol oraz ponad trzydziestu dostawców usług żeglugi powietrznej zdecydowało […]