Wizyta studyjna Komisji Europejskiej, Inea i SDM w PAŻP

Spotkanie rozpoczął Prezes PAŻP Janusz Niedziela podkreślając istotę programu SESAR oraz zaangażowanie PAŻP we wdrożenie programu poprzez m.in. realizację projektów SESAR. Oprócz prezentacji wskazanych projektów CEF wizyta była także okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć PAŻP w wyniku realizacji innych projektów wdrożeniowych w ramach SESAR i celów strategicznych wspierających realizację ATM Master Plan. Wizytacja miała na […]