20 października – Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

Kontrola ruchu lotniczego ma na celu usprawnienie przepływu ruchu lotniczego, którego natężenie wzrasta z każdym kolejnym rokiem. Za zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w różnych państwach i regionach świata odpowiadają specjalnie powołane w tym celu agencje i przedsiębiorstwa. W Polsce rolę tę pełni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Jest to zarazem jedyna instytucja w naszym kraju, […]