Uzgadnianie lokalizacji przeszkód lotniczych tymczasowych i ruchomych (dźwigów)

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe o charakterze tymczasowym oraz ruchome (generalnie dźwigi) stanowiące w świetle odrębnych przepisów przeszkody lotnicze (czyli przebijające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotnisk w Polsce), muszą – przed ich posadowieniem – być uzgodnione przez zarządzającego […]

Lotnicza mapa VFR 2019 już w sprzedaży!

Na mapie można znaleźć: – rejony kontrolowane lotnisk (TMA/MTMA), – strefy kontrolowane lotnisk (CTR/MCTR), – obszar kontrolowany (CTA), – strefy ruchu lotniskowego (ATZ), – stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT), – strefy czasowo wydzielone (TSA), – strefy czasowo rezerwowane (TRA), – strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D), – MEF (Maximum Elevation Figure), – punkty dla […]