Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CANSO signs joint declaration on the future of the Single European Sky

Brussels, 12 September 2019 – The Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) has signed a joint declaration committing to finally and fully implementing the Single European Sky at the European Commission’s Digital European Sky conference, organised together with the Finnish Presidency. CANSO, the global voice of air traffic management, including 35 European air navigation service […]

Przedstawiciele 21 europejskich instytucji lotniczych podpisali „Deklarację o przyszłości Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej”

Do podpisania Deklaracji doszło podczas współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji wysokiego szczebla „Digital European Sky”. Sygnatariusze wezwali instytucje unijne i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu wdrożenia postanowień dokumentu, podkreślając zarazem znaczenie zaangażowania i współpracy wszystkich podmiotów dla rozwoju europejskiej przestrzeni powietrznej. Jedynie ścisła współpraca wszystkich stron i instytucji lotniczych przyniesie korzyści dla […]

Szukaj...