Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza wyniki przetargu otwartego, który odbył się w dniu 11.02.2020 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza wyniki przetargu otwartego, który odbył się w dniu 11.02.2020 r. w formie ofert pisemnych na sprzedaż 21 szt. pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji Niniejszym informujemy, że w dniu 13.02.2020 r Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zatwierdził wyniki przetargu na sprzedaż 21 szt. samochodów wg poniższego zestawienia: Wyniki

Szukaj...