PAŻP wspiera rozwój Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Zobrazowanie radarowe polskiej przestrzeni powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie uczestniczy w realizacji programu SESAR (Single European Sky ATM Research), którego celem jest stworzenie i wdrożenie na dużą skalę nowej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM), złożonej ze zharmonizowanych i interoperacyjnych komponentów zapewniających wysoką wydajność systemu ATM w Europie. Czym jest SESAR? Program SESAR to technologiczny filar inicjatywy „Jednolita Europejska Przestrzeń […]