Aktualizacja listy certyfikatów PansaUTM

Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej planuje przeprowadzić 6 kwietnia br. aktualizację listy certyfikatów w systemie PansaUTM. Co to oznacza dla użytkowników: od 6 kwietnia br. nie będzie można wprowadzić uprawnień wpisanych do polskiego Świadectwa Kwalifikacji (VLOS, BVLOS, UAV5kg…) i certyfikatów medycznych; wszystkie wprowadzone do 6 kwietnia uprawnienia zachowują ważność […]