Raport miesięczny o ruchu BSP w polskiej przestrzeni powietrznej – kwiecień 2021 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport ze statystykami lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w polskiej przestrzeni powietrznej w kwietniu 2021 r. Podsumowanie przygotowane zostało w oparciu o dane własne z systemu PansaUTM oraz aplikacji Drone Radar. Zebrane dane pokazują, że ruch BSP sukcesywnie rośnie. Liczba zgłoszeń (checkinów) od początku tego roku przekroczyła w kwietniu liczbę […]

Ogłoszenie o sprzedaży kontenera zlokalizowanego przy ul. Wieżowej w Warszawie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że sprzedaje kontener metalowy magazynowy. Oferty należy składać do dnia 14.05.2021r do godziny 15:00 w budynku PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie. Wszystkie informacje odnośnie zasad składania ofert oraz szczegółowe informacje odnośnie sprzedawanego kontenera zostały umieszczone na stronie BIP.PANSA.PL.