Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.11, 07:55

Seminarium „Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski – korzyści i utrudnienia”

zdj

10 września 2012 r. na lotnisku Jana Pawła II Kraków-Balice odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu wpływu rozwoju lotnisk w Małopolsce na dalszy rozwój Małopolski.
Uczestnicy seminarium w trakcie zwiedzania lotniska mogli zapoznać się z infrastrukturą oraz obecnie realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W części panelowej omawiane były następujące zagadnienia:
1. przedstawienie planów rozwoju lotniska Międzynarodowego Portu Lotniczego im. J.P.II Kraków-Balice.
2. Strategia transportu lotniczego województwa małopolskiego na lata 2008-2030 - plany Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie rozwoju lotnisk – wpływ lotniska na rozwój regionu.
3. Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce, zarządzanie przestrzenią powietrzną, bezpieczeństwo żeglugi powietrznej.
4. Plany rozwojowe w Balicach w obrębie lotniska oraz poza jego granicami.

Uczestnicy zainteresowani rozwojem sieci lotnisk lokalnych i regionalnych w Małopolsce mieli też okazję do przedyskutowania zagadnień oraz omówienia możliwych do zrealizowania w najbliższym czasie działań koncepcyjnych, planistycznych i inwestycyjnych.


PAŻP reprezentowana była przez Prezesa Krzysztofa Banaszka, który przedstawił prezentację dotyczącą kierunków rozwoju lotnisk w Polsce, zarządzania przestrzenią powietrzną i bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. W swoim wystąpieniu przekazał informacje na temat finansowania służb żeglugi powietrznej oraz zmian regulacji w tym zakresie prowadzących do ograniczenia subsydiowania kosztów służb kontroli lotniska (TWR) w ramach jednej strefy opłat. Ponadto w prezentacji Prezesa PAŻP, zasygnalizowane zostały prace Komisji Europejskiej i Parlamentu dotyczące regulacji i kierunkowych rozwiązań dot. pomocy publicznej dla lotnisk w Europie. Kluczowym zagadnieniem dla nowopowstających lotnisk będzie zdolność do finansowania swojej bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów. Należy dążyć do dywersyfikacji tych przychodów poprzez zachęcanie do zakładania różnego rodzaju działalności lotniczej

Uczestnicy zainteresowani rozwojem sieci lotnisk lokalnych i regionalnych w Małopolsce mieli też okazję do przedyskutowania zagadnień oraz omówienia możliwych do zrealizowania w najbliższym czasie działań koncepcyjnych, planistycznych i inwestycyjnych.

Omawiano zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi przy inwestycjach około lotniskowych, w szczególności zagadnienie przeszkód lotniczych oraz zagadnienia prawne (ustawy, rozporządzenia - wstępne propozycje zmian itp.).

Komunikat prasowy Międzynarodowego Portu Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/competition
http://www.eesc.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/L
powrót