Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Dział Planowania Strategicznego ASM

INFORMACJA W SPRAWIE SYLWESTROWYCH POKAZÓW PIROTECHNICZNYCH
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z przewidywaną wzmożoną aktywnością pokazów z użyciem światła oraz wypuszczeń balonów z helem i lampionów w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa w okresie od dnia 31.12.2019 od godziny 22.00 czasu lokalnego do dnia 1.1.2020 do godziny 4.00 czasu lokalnego pokazy pirotechniczne i świetlne prowadzone do wysokości 150 m AGL oraz wypuszczenia balonów w całym rejonie FIR Warszawa objęte są zgodą PAŻP w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy. Jednakże w przypadku zauważenia ruchu lotniczego w rejonie prowadzonego pokazu z użyciem światła jego organizator zobowiązany jest do przerwania pokazu do czasu, gdy statki powietrzne znajdą się w odległości zapewniającej brak ryzyka bezpośredniego kontaktu materiałów pirotechnicznych ze statkiem powietrznym oraz brak ryzyka oślepienia załogi. Odpowiedzialność za dotrzymanie ww. warunków spoczywa na organizatorze pokazu.


ZASADY ZGŁASZANIA WYPUSZCZENIA BALONÓW WYPEŁNIANYCH HELEM W PRZESTRZENI WYKORZYSTYWANEJ DO ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Poniższe informacje dotyczą sposobu uzyskiwania zgody wyłącznie w zakresie związanym z bezpieczeństwem lotnictwa. Przed rozpoczęciem pokazu należy upewnić się, że nie są wymagane dodatkowe zezwolenia od innych instytucji.

Formularz zgłoszeniowy dotyczący wypuszczenia balonów z helem / lampionów / balonów z diodami LED należy wysłać do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko, gdy miejsce wypuszczenia znajduje się w pobliżu czynnego lotniska cywilnego lub wojskowego - w obrębie stref CTR, MCTR, ATZ lub MATZ. Strefy te zobrazowane są na specjalnie opracowanej mapie. Jeżeli lokalizacja, w której ma nastąpić wypuszczenie balonów lub lampionów znajduje się poza strefami zaznaczonymi na mapie - nie należy wysyłać formularza zgłoszeniowego, ponieważ zgoda PAŻP nie jest wymagana. Formularze dotyczące lokalizacji poza strefami wskazanymi na mapie nie będą rozpatrywane.

Mapa miejsc,
w których organizacja pokazu wymaga zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie dotyczące lokalizacji oznaczonych na powyższej mapie należy pamiętać, że każde z nich rozpatrywane jest przez PAŻP indywidualnie, zaś na decyzję mają wpływ wszystkie dane zawarte w formularzu (poza współrzędnymi geograficznymi także: godzina i data wypuszczenia, ilość, średnica i inne dane zawarte w zgłoszeniu), dlatego warto wypełnić wszystkie pola formularza. Na tej podstawie dokonywana jest ocena wpływu na ruch lotniczy i podejmowana decyzja o:

  • Udzieleniu zgody bezwarunkowej - balony można wypuścić w ustalonym terminie, miejscu i liczbie bez potrzeby podejmowania innych działań. Przed wypuszczeniem należy jednak rozejrzeć się, czy w pobliżu nie odbywa się żadna działalność lotnicza, dla której balony mogą stanowić utrudnienie.
  • Udzieleniu zgody warunkowej - wymagającej kontaktu telefonicznego ze wskazaną w odpowiedzi służbą ruchu lotniczego na 15 minut przed realizacją. Organ, do którego wykonany będzie telefon ma prawo wyrazić zgodę na realizację o zaplanowanej godzinie, ale może także wymagać opóźnienia realizacji lub jej całkowicie zabronić, jednakże będzie miało to miejsce TYLKO w przypadku uzasadnionym bieżącą sytuacją operacyjną lub meteorologiczną. W praktyce całkowita odmowa wypuszczenia balonów zdarza się bardzo rzadko, należy raczej spodziewać się możliwości opóźnienia przedsięwzięcia.
  • Braku zgody - jeżeli realizacja przedsięwzięcia może realnie zagrozić ruchowi lotniczemu odbywającemu się w pobliżu. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo lotnictwa leży we wspólnym interesie nie tylko pasażerów i załóg, ale również osoby odpowiedzialnej za wypuszczenie balonów.

Formularze rozpatrywane są w kolejności realizacji imprez. W sezonie letnim czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć z uwagi na ilość zgłoszeń, jednak na wszystkie staramy się odpowiedzieć w tygodniu poprzedzającym Państwa imprezę. Odpowiedź wysyłana jest na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Najlepszy czas na wysłanie zgłoszenia to od 14 do 7 dni przed planowaną realizacją.