Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Oカrodek Szkolenia Personelu ATS


Oカrodek Szkolenia Personelu ATS wchodzi w skウad Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej. Jego zadaniem jest szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w sウuソbach ruchu lotniczego i przygotowanie ich do egzaminów pastwowych.

Oカrodek Szkolenia Personelu ATS mieカci si w budynku Centrum Zarzアdzania Ruchem Lotniczym, poウoソonym w przylegウym do lotniska Ok鹹ie kompleksie zabudowa  Agencji przy ulicy Wieソowej 8
w Warszawie.

zdj鹹ie siedziby PAッP

Teren Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej poウoソony jest na obszarze zamkni黎ym. Osoby odwiedzajアce muszア by umówione wczeカniej z pracownikiem PAッP. Po przybyciu naleソy zgウosi si do wartowni, skアd dyソurny straソnik powiadomi osob wprowadzajアcア.

Goカcie, pragnアcy otrzyma przepustk (co dotyczy zgウaszajアcych si na rozmowy kwalifikacyjne
i egzaminy wst麪ne), powinni mie ze sobア dowód osobisty lub paszport.

Dojazd:

  • od Alei Krakowskiej ulicami Na Skraju, Paluch i Wieソowア. Uwaga: zjazd z drogi ekspresowej S2 jest moソliwy tylko od strony Alei Krakowskiej.

  • autobusem miejskim ZTM linii 124 z przystanku P+R Aleja Krakowska (tzw. „p黎la na Ok鹹iu”).
mapka dojazdu do siedziby PAッP

 

Przystanek docelowy znajduje si obok schroniska dla zwierzアt, u zbiegu ulic Paluch i Wieソowej.
Uwaga: jest to przystanek na ソアdanie - http://ztm.waw.pl