Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.02.22, 13:18

Ruch lotniczy, SES i FAB na Konferencji Lotnisko 2013

zdj

21 lutego 2013 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2013, na której przedstawiane i dyskutowane były między innymi zagadnienia uzyskanych wyników operacyjnych w roku 2012, a także zagadnienia dotyczące rozwoju lotnisk regionalnych, ich wyposażenia i finansowania.

Omawiane były też wyniki konferencji WATMC 2013. W trakcie Sesji II dyskutowano kierunki rozwoju lotnictwa wspierane przez Komisję Europejską oraz stan realizacji wymagań zawartych w SES i w koncepcji FAB-ów. Jednym z wydarzeń towarzyszących WATMC 2013 było SESAR Forum zatytułowane "From Innovation to Solution".
650 uczestników forum i trzech warsztatów, zapoznało się zarówno z dotychczasowymi postępami w realizacji programu SESAR, jak i z planami działań zmierzających do modernizacji zarządzania europejskim ruchem lotniczym. http://www.sesarju.eu/atc/sesar-forum

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była Partnerem Strategicznym, a także brała czynny udział w tym wydarzeniu. Prezes PAŻP zaprezentował informacje o wynikach operacyjnych w roku 2012, kosztach zapewniania służb ATM/CNS w Polsce na tle innych krajów w Europie, a także stan realizacji koncepcji FAB w odniesieniu do działań realizowanych w FAB Baltic.

Prezentacja "Główne kierunki zmian z sektorze lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej" wygłoszona przez Prezesa PAŻP, Krzysztofa Banaszka.

Więcej informacji o Konferencji LOTNISKO 2013:
http://www.lotnisko.ztw.pl/

Dokumenty FAB Baltic: http://www.balticfab.eu/
Zakładka „Documents”: http://www.balticfab.eu/?info=documents_2012_12

Omawiane były też wyniki Światowego Kongresu ATM 2013 (WATMC 2013).fot. Andrzej Karwowski (PAŻP), przemawia Prezes PAŻP, Krzysztof Banaszek
powrót