Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.06.24, 14:04

PAッP z finalnア wersjア IWB. Od teraz uソytkownicy przestrzeni powietrznej mogア skウada plany lotw droga elektronicznア

zdj

Po kilku miesiアcach testw i wprowadzeniu kilkudziesi鹹iu usprawnie dzi麑i sugestiom testujアcych uソytkownikw, Polska Agencja ッeglugi Powietrznej oddaje do uソytku operacyjnego Integrated Web Briefing (IWB) - kompletny system sウuソアcy do planowania operacji lotniczych i obsウugi planw lotu.

IWB stanowi dウugo wyczekiwany serwis integrujアcy dost麪 do danych i informacji lotniczych niezb鹽nych do przygotowania i zaplanowania lotu. System pozwala tworzy baz planowanych operacji oraz flot statkw powietrznych. IWB zapewnia takソe podglアd podkウadw map, osobnア prezentacj obiektw, struktur lub pomocy nawigacyjnych. Ponadto, system umoソliwia podglアd map pogodowych, dowolnej depeszy NOTAM oraz generowanie biuletynw PIB. Na podstawie tych danych oraz moduウu do planowania, IWB umoソliwia zウoソenie planu lotu i depesz modyfikacyjnych.

Dzi麑i danym dostarczanym bezpoカrednio przez PAッP, IWB zapewnia bieソアcy podglアd w zaj黎oカ stref z aktualizacjア w czasie rzeczywistym oraz podglアd planowanych aktywnoカci w caウej strefie lotu. Dwuetapowa weryfikacja, ktra odbywa si za poカrednictwem Biura Odpraw Zaウg PAッP, gwarantuje m.in. prawidウowア dystrybucj depesz oraz umoソliwia zdalne zamkni鹹ie FPL po wylアdowaniu.

Dalszy rozwj IWB obejmie wprowadzenie uウatwie w obsウudze nawigacji serwisu oraz udost麪nienie uソytkownikom aplikacji mobilnej.
Rejestracja uソytkownikw i opieka funkcjonalna nadzorowana jest przez Biuro Odpraw Zaウg. Bウ鹽y i uwagi moソna zgウasza do BOZ Warszawa. Dane kontaktowe dost麪ne sア na aro.pansa.pl.

Dostawcア oprogramowania IWB jest firma R-SYS.
powrt